SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Są pieniądze na kampus UMCS w Lublinie
W Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremierem Jarosławem Gowinem. W spotkaniu, które dotyczyło założeń reformy szkolnictwa wyższego, czyli Konstytucji dla Nauki, uczestniczył również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Reforma będzie realizowana od 1 października 2018 r. Wypracowany projekt reformy jest efektem blisko dwóch lat prac ze środowiskiem akademickim. Jednym z priorytetów reformy był zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego. Podczas konsultacji społecznych uznano, że regiony powinny otrzymać jeszcze większe wsparcie. Konstytucja dla Nauki zakłada szerokie wsparcie dla uczelni regionalnych, ale także urlopy rodzicielskie dla doktorantów i zapewnione stypendia, ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla najwybitniejszych badaczy, wyższe płace dla nauczycieli akademickich.

Konstytucja dla Nauki łączy się z podniesieniem znaczenia statutu uczelni, a także zwiększeniem roli rektora. Powstanie nowy organ – rada uczelni, która w ponad połowie będzie się składać z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Dodatkowo, uczelnia będzie oceniana jako całość, a nie jako poszczególne wydziały.

Podczas spotkania rektor UMCS Stanisław Michałowski podpisał z Jarosławem Gowinem umowy na finansowanie budowy nowych obiektów uczelni. W ciągu trzech lat uczelnia ma dostać z budżetu państwa w sumie 70 mln zł.

- To jest dobry dzień nie tylko dla UMCS, nie tylko dla Lublina. To jest bardzo dobry dzień dla mnie, dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego, że te 70 mln, które na program inwestycyjny przeznaczył rząd, to nie są środki z budżetu ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego tylko to są dodatkowe środki przeznaczone na rozwój lubelskiego uniwersytetu z budżetu prezesa Rady Ministrów. Ta inwestycja i rozwój nie tylko UMCS, ale wszystkich uczelni województwa lubelskiego, to jest ogromna szansa dla tego regionu. Lublin już dziś jest jednym z najważniejszych miast akademickich Polski – zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin.

- Chcemy, aby ten kampus powstawał w miarę szybko i żebyśmy mogli powiedzieć, że inaugurujemy funkcjonowanie tego poszerzonego kampusu jako kampusu 450. lecia Unii Lubelskiej. Przenosimy na nowy kampus politologię, wydział pedagogiki w całości, budujemy nową halę, gdzie będą mogły grać nasze zespoły z ekstraklasy. W ramach tej inwestycji chcemy dokończyć modernizację Chatki Żaka – powiedział rektor UMCS Stanisław Michałowski.

Data dodania artykułu: 2018-04-04
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u