SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 80 tysięcy osób otrzyma pomoc
Ponad 80 tysięcy – tylu kombatantów, inwalidów wojennych, osób deportowanych do pracy przymusowej w czasie II wojny światowej, żołnierzy zmuszanych do niewolniczej pracy i ofiar represji czekało na przywrócenie sprawiedliwości społecznej. Im wszystkim tą ustawą państwo polskie zwraca dług wdzięczności – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, po czwartkowym posiedzeniu KSRM.

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował propozycję zmiany ustawy o kombatantach i ofiarach represji wojennych. Uprawnienia ofiar wojny i reżimu komunistycznego są w tej chwili różne, my stopniowo niwelujemy te różnice – mówiła szefowa KSRM.

Osoby objęte ustawą Zmiany w ustawie obejmą pięć grup osób. Około 2 500 inwalidów wojennych, osób którym należna jest specjalna cześć i pomoc państwa, odnotuje wzrost dochodów poprzez przyznanie im dodatku pieniężnego.

17 000 żołnierzy przymusowo zatrudnianych z powodów politycznych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych może liczyć na wzrost dochodów, łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, a także uzyska możliwość otrzymania dodatkowej pomocy pieniężnej.

Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy w czasie II wojny światowej stanowią najliczniejsza grupę. Aż 61 500 osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uzyska prawo do pomocy finansowej.

230 cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych może uzyskać ryczałt energetyczny, a także pomoc pieniężną, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Przywracanie sprawiedliwości społecznej Wyrazy podziękowania za tę ważną inicjatywę należą się pani Elżbiecie Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz panu Janowi Kasprzykowi, szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oni ujęli się za tymi, którym należny jest szczególny hołd. Wsparcie, jakie otrzymają osoby objęte ustawą, pozwoli na lepsze zaspokojenie ich potrzeb materialnych – podsumowała wicepremier Beata Szydło.

Data dodania artykułu: 2018-04-06
Autor artykułu: premier.gov.pl
stat4u