SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prezydent podpisał trzy ustawy
5 kwietnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał: Ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne;

Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;

Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Data dodania artykułu: 2018-04-07
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u