SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prof. J.Kowal Doctorem Honoris Causa PB
Dzisiaj (12 kwietnia) prof. Janusz Kowal, podczas uroczystego posiedzenia Senatu PB, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

Profesor Janusz Kowal to wybitny naukowiec, autorytet w dziedzinie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz automatyki i robotyki. Od 1973 roku związany zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 1999-2005 był Prorektorem ds. Nauki AGH. Przez wiele lat był Dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. W 2005 roku został wybrany przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Funkcję tę pełnił do 2012 roku, obecnie jest honorowym przewodniczącym Kolegium. W 2012 roku został wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie pełni funkcję sekretarza Sekcji Nauk Technicznych.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Janusza Kowala są: dynamika układów mechanicznych, wibroakustyka, automatyka oraz sterowanie układów i struktur mechanicznych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Janusza Kowala można zaliczyć pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań, zakłócających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i przekazywanych do otaczającego środowiska. Niektóre z oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych zostały opatentowane. Na szczególną uwagę zasługuje wieloletnia współpraca prof. Janusza Kowala z firmami przemysłowymi, takimi jak: Huta Stalowa Wola, Bumar, WASKO, Mitsubishi, Simens, Viessmann, Zakłady Oponiarskie w Dębicy, ASTOR, Control Process S.A., ZPC Opoczno, PZL Mielec, HYDROMEGA Gdynia, MARVEL Łódź, STER Poznań, CAN-PAC General Line Sp. z o.o., dla których wykonał wiele prac naukowo-badawczych, projektowych i ekspertyz. Kierował ponad 30 pracami badawczo-rozwojowymi, które zostały wdrożone w przemyśle. Jest współautorem 14 uzyskanych patentów.

Uwagę zwraca znakomity dorobek publikacyjny prof. J. Kowala, na który składa się ponad 250 artykułów opublikowanych w wielu renomowanych czasopismach. Ponadto jest on autorem lub współautorem 11 monografii oraz książek. Prof. J. Kowal uczestniczył także w realizacji kilkudziesięciu, a kierował 14 grantami KBN, MNiSW i NCN. Współpracuje stale z naukowcami z wielu uczelni zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Argentynie, Chile, Meksyku czy też Australii.

Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej i to ten Wydział wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu Doctora Honoris Causa PB. Wniosek ten uzyskał poparcie Senatów Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej.

Prof. Kowal jest 10. Doctorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Podczas dzisiejszej uroczystości rektor PB prof. Lech Dzienis mówił: Za każdym razem to wyróżnienie trafia do osób szczególnie zasłużonych dla polskiej nauki, wybitnych naukowców, którzy przynoszą Politechnice Białostockiej dodatkową chwałę i zaszczyt, tym że zgodzili się przyjąć ten tytuł. Prof. Janusz Kowal opatrzył swoją witrynę internetową maksymą Seneki "Non scholae sed vitae discimus" ("Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia"). Dotychczasowa działalność Profesora świadczy o tym, że stwierdzeniu temu pozostaje wierny przez całe życie. Wyznaje On zasadę, że najważniejszy w działalności naukowej jest człowiek i jego dążenie do prawdy, a nie sama nauka. Jeśli tę maksymę uzupełnić inną, bliską Profesorowi sentencją: "Amicus Plato, sed magis amica veritas", znaczącą "Drogi mi Platon, ale jeszcze droższa mi prawda" - otrzymamy pełny, wspaniały wizerunek uczonego, którego dziś honorujemy tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

W uroczystości wzięli udział dziekani wydziałów mechanicznych, bowiem dziś na Politechnice Białostockiej rozpoczyna się 34. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN pt. "Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce".

Uczestnicy konferencji wysłuchają m.in. wystąpień prof. Tomasza Kubiaka (Wiceprzewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych) nt. Ustawa 2.0 - szanse czy zagrożenia? oraz prof. Mariana Szczerka (członka zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych) pt. Zasady oceny czasopism naukowych. Dr hab. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB przedstawi zasady przeprowadzania nowej oceny programowej PKA. Prof. Dariusz Butrymowicz (WM PB) wygłosi referat pt. Innowacyjne zastosowania strumienic jedno- i dwufazowych w technice cieplnej, zaś dr hab. Romuald Mosdorf, prof. PB zaprezentuje Projekt AVAL - badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym.

Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych zostało powołane w 1997 roku i jest dobrowolnym zrzeszeniem 38 wydziałów o profilu mechanicznym. Jest największym środowiskiem akademickim w obszarze nauk technicznych - wydziały zatrudniają ponad 5 tys. pracowników (w tym ponad 1100 profesorów i doktorów habilitowanych) i kształcą ponad 75 tysięcy studentów. Funkcję Przewodniczącego Kolegium drugą kadencję pełni prof. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej, zaś Honorowym Przewodniczącym jest prof. Janusz Kowal.

Data dodania artykułu: 2018-04-12
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u