SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,NIK o transporcie publicznym w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym
Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego zwiększyła atrakcyjność Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Unowocześnienie taboru szynowego i rewitalizacja linii kolejowej doprowadziły do skrócenia o jedną trzecią czasu przejazdu pociągiem między Bydgoszczą a Toruniem.
Istotnie poprawiło to skomunikowanie największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Nie udało się natomiast na razie wprowadzenie wspólnej taryfy biletowej, cyklicznego ruchu pociągów między Bydgoszczą a Toruniem, ani jednolitych rozwiązań technicznych na peronach kolejowych.

Data dodania artykułu: 2018-04-12
Autor artykułu: NIK
stat4u