SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mieszkania dla osób niepełnosprawnych
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wojewoda Agata Wojtyszek wzięły udział w otwarciu mieszkań chronionych wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dwa mieszkania przy ul. Ściegiennego w Kielcach znajdują się w przekazanym przez samorząd miasta budynku. Na realizację tego zadania zostały przeznaczone środki o łącznej wartości prawie 224 tys. zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa to blisko 112 tys. zł. W pełni wyposażonych lokalach o odpowiednim standardzie zamieszka osiem dorosłych osób. W uroczystości otwarcia mieszkań uczestniczył senator RP Krzysztof Słoń.

Beneficjentami mieszkań chronionych wspieranych są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Dodatkowo osoby te muszą m.in.: pozostawać w stałym leczeniu psychiatrycznym, posiadać sprawność psychomotoryczną umożliwiającą samodzielnie poruszanie się zarówno w mieszkaniu, jak i posiadać orientację oraz umiejętność poruszania się w terenie. Muszą również posiadać zdolność do samoobsługi, mieć przynajmniej częściowy wgląd w chorobę i własne działania oraz pozytywne nastawienie do leczenia, a także znajdować się w stabilnym stanie zdrowia i współpracować ze specjalistą w zakresie leczenia. Kandydatów na mieszkańców mieszkań chronionych wspieranych kwalifikuje zespół konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wojewoda Agata Wojtyszek, wraz z wiceminister Elżbietą Bojanowską i senatorem Krzysztofem Słoniem, uczestniczyła także w spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Data dodania artykułu: 2018-04-19
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u