SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,POLONIA RESTITUTA Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa
W tym roku Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączyło do obchodów ze swoim projektem „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

W ramach cyklu odbędzie się dziesięć konferencji naukowych, służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością. Projekt wystartował w zeszłym miesiącu konferencją o rodzinie, w kwietniu poddał refleksji temat pracy i przedsiębiorczości. Nieprzypadkowo jako miejsce konferencji wybrana została Łódź – polska „ziemia obiecana” – miasto, które było świadkiem blasków i cieni kapitalistycznej gospodarki. Druga konferencja pt. „POLONIA RESTITUTA Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa” odbyła się w poniedziałek, 16 kwietnia w murach Politechniki Łódzkiej.

Druga konferencja o przedsiębiorczości i społecznej gospodarce rynkowej Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił ksiądz abp metropolita łódzki Grzegorz Ryś, który wygłosił referat zatytułowany "Praca i przedsiębiorczość w świetle Katolickiej Nauki Społecznej oraz ich polskie doświadczenia".

Kolejne panele dyskusyjne zgromadziły grono wybitnych przedstawicieli nauki oraz gospodarki, ludzi od wielu lat zajmujących się tematyką chrześcijańskiego spojrzenia na pracę człowieka, która jest jego obowiązkiem, ale także przywilejem.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił, że jednym z najważniejszych postulatów jest podniesienie płac na wszelkich poziomach edukacji powiązane jednak z jakością kadr i kształcenia. - Bez tego zapomnijmy nie tylko o gospodarce, która będzie efektywna – ale też o gospodarce, która będzie tworzyć środowisko sprzyjające dla pracy i rozwoju człowieka – mówił wicepremier.

Zrównoważony rozwój Tematami przewodnimi dysputy były: Wyzwania społeczne dla środowiska postrobotniczego, Gospodarka rynkowa – transakcyjna czy relacyjna; Społeczna gospodarka rynkowa w świetle zasad ekonomii i Katolickiej Nauki Społecznej, dobra wspólnego, solidarności i sprawiedliwości społecznej.

W wielu wypowiedziach powracała myśl głęboko osadzona w nauczaniu społecznym Kościoła, a także obecna w realizowanej przez rząd idei zrównoważonym rozwoju: rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem człowieka i środowiska naturalnego, które jest jego naturalną i niezbędną do funkcjonowania przestrzenią.

Kolejne tematy cyklu konferencji Kolejne konferencje poświęcone będą m.in. tematyce solidarności społecznej, patriotyzmu, przedsiębiorczości, relacji państwo–Kościół, tożsamości i kulturze. Po warszawskiej konferencji dotyczącej rodziny, poruszane będą również następujące tematy:

Obywatelskość i patriotyzm Wolność, suwerenność i praworządność Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój Godność i sprawiedliwość społeczna Europa i pojednanie Kultura i tożsamość Państwo – Kościół Osoba ludzka i jej prawa Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 roku, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Historia i przyszłość Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” adresowany jest do ludzi nauki, kultury, polityki i przedsiębiorczości, do studentów, środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, a także do osób zajmujących się edukacją. Organizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem organizatorów jest, by obchodząc 100-lecie odzyskania niepodległości, nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Data dodania artykułu: 2018-04-19
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u