SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja współpracy UŚ z Centrum Nauki Kopernik
Uniwersytet Śląski oraz Centrum Nauki Kopernik nawiążą współpracę, która dotyczyć będzie realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Uczelnia zostanie regionalnym partnerem programu

Porozumienie w tej sprawie zawarte zostanie 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:30 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie(sala konferencyjna, I piętro. Adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów). Dokument sygnować będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik dr Anna Dziama.

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. W ramach programu dotychczas powstało ponad 700 klubów wspierających rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Kluby zrzeszone w sieci mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Ich lokalny rozwój animują, wspierają i koordynują partnerzy projektu, do grona których dołączy Uniwersytet Śląski.

Koordynacja działań w zakresie współpracy powierzona zostanie zespołowi, który powstał w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pracami zespołu kierować będzie prof. dr. hab. Roman Wrzalik.

Współpracę Uniwersytetu Śląskiego z Centrum Nauki Kopernik zainauguruje konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona działalności Klubów Młodych Odkrywców. Spotkanie rozpocznie się po uroczystym podpisaniu porozumienia. Wydarzenie, adresowane do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz opiekunów KMO ze szkół i innych instytucji województwa śląskiego, będzie okazją do przybliżenia programu klubów, prezentacji sieci działających w regionie oraz wymiany doświadczeń.

W programie konferencji zaplanowano wykłady oraz warsztaty dotyczące m.in. metodyki nauczania przez dociekanie, realizacji projektów badawczych czy możliwości współpracy w ramach programu ESERO, a także zwiedzanie pracowni i laboratoriów zlokalizowanych na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Honorowy patronat nad konferencją pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)” objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie: www.if.us.edu.pl.

Data dodania artykułu: 2018-04-20
Autor artykułu: mat prasowe UŚl
stat4u