SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Premiera spotu promującego projekt "Ocalamy"
Przedstawiamy spot promujący projekt Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz Instytutu Pamięci Narodowej Wrocławiu pt. „Ocalamy”. Na Dolnym Śląsku trwa akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt będzie rozłożony na lata 2018 – 2021. Groby zostaną oznaczone specjalnym insygnium.

W listopadzie 2018 roku oznakowane zostaną miejsca pochówku uczestników walk związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich czy uczestników wojny polsko – bolszewickiej.

Organizatorzy akcji w kolejnych latach zamierzają uhonorować groby kolejnych bohaterów pochowanych na Dolnym Śląsku: żołnierzy Września’39, żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, ofiar i tych, którzy opierali się systemowi komunistycznemu po 1945 r. Merytoryczne wsparcie, obecnej akcji, jak i przyszłym inicjatywom zapewni Instytut Pamięci Narodowej.

Wojewoda Dolnośląski i dyrektor IPN we Wrocławiu apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o zgłaszanie osób (miejsc ich pochówku), które kwalifikują się do oznakowania.

Informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

ul. Powstańców Warszawy 1

50 – 153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody

Z ramienia Wojewody akcją zajmuje się doradca Damian Mrozek, nr telefonu 71 340 65 65.

Data dodania artykułu: 2018-04-29
Autor artykułu: Dolnośląski UW
























stat4u