SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wiwat Maj, 3 Maj! w Łodzi
Łódzkie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny celebrowaną przez arcybiskupa Grzegorza Rysia. Uczestniczyli w niej zaproszeni przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau ministrowie, parlamentarzyści ziemi łódzkiej, władze państwowe, samorządowe, duchowni kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych, przedstawiciele: organizacji kombatanckich i osób represjonowanych służb mundurowych, sądów, łódzkich uczelni.

Podczas liturgii arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział: - Nie jesteśmy tu dzisiaj, że tak wypada i, że nie mamy innych sposobów przeżycia religijnego tego dnia. Jesteśmy tutaj, bo chcemy budować nasze życie osobiste, jak i społeczne na słowie Jezusa. Królowanie Jezusa jest wzorem dla tych, którzy rządzą.

Po zakończeniu mszy świętej uroczystości przeniesiono na plac katedralny. Tam przed Pomnikiem Jana Pawła II znicze pamięci zapalili: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Mirosław Pejka, prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, wicemarszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, ks. Biskup Jan Cieślar z kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych Andrzej Słowik.

Ważnym momentem w obchodach była zmiany warty przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza oraz wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zaznaczył: - Jak każdy doniosły akt prawny konstytucja posiada swoją literę i swojego ducha. Litera w konstytucji to przede wszystkim długi szereg postanowień, które określają ustrój państwa. Opisują, w jaki sposób powoływane są organy władzy i jakie zadania wykonują. Ustawa zasadnicza wskazuje także, jak ma być przestrzegane prawo, nie tylko przez władzę, ale też przez obywateli. Duch konstytucji to katalog zasad i postaw wskazujących obywatelom państwa, po co mają stosować stworzone przepisy.

- Dziś, kiedy celebrujemy pamięć uchwalonej 227 lat temu Konstytucji 3 Maja warto przywołać jej ducha. Wyraża on to, co w najgłębszym przekonaniu jej twórców stanowiło podstawę dobrze ustanowionego polskiego państwa i prawa– podkreślił wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Po Apelu Pamięci i salwie honorowej – płytę Grobu Nieznanego Żołnierza pokryły wieńce i wiązanki kwiatów, złożone przez kombatantów, duchowieństwo, delegacje władz, organizacji, związków i stowarzyszeń, uczelni, szkół, a także łodzian.

Data dodania artykułu: 2018-05-04
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u