SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jest zgoda wojewody podlaskiego na rozbudowę drogi krajowej nr 63
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek decyzję pozwalającą na rozbudowę ok. 2,4 km drogi krajowej nr 63 w okolicach Kolna.

Inwestycja odejmuje:

- rozbudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 63 na długości ok. 2,4 km (wraz z budową chodnika po stronie prawej od ulicy Dębowej na odcinku o długości ok. 2,65 km), - budowę dodatkowych jezdni do obsługi nieruchomości sąsiednich, - budowę urządzeń oczyszczania – separatorów, - przebudowę rowów drogowych, - budowę przepustu pod zjazdem w km 121+295,05 strona prawa, - przebudowę skrzyżowań istniejących dróg z drogą krajową nr 63 w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, - budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, - budowę kładki dla rowerzystów nad rzeką Łabną, - budowę dwóch zatok autobusowych, - przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi w km 121+223, - przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci centralnego ogrzewania, - oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - rozbiórkę budynku usługowego na działce o nr ewidencyjnym 1922/3.

Data dodania artykułu: 2018-05-08
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u