SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konsul Generalna Niemiec z wizytą w ŚUW
Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz spotkał się dzisiaj z konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec Ulrike Knotz, która już po raz drugi odwiedziła Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Podczas dzisiejszego spotkania poruszony został m.in. temat współpracy gospodarczej Polski i Niemiec. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Urlike Knotz została powołana na stanowisko Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu w sierpniu 2017 r. Wcześniej m.in. sprawowała funkcję zastępcy ambasadora w Bratysławie i Algierze oraz kierowała ambasadami Niemiec w Skopje, Sarajewie i Kiszyniowie.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec działa we Wrocławiu od 3 października 1990 r. W początkowych latach działalności główne zadania placówki skupiały się wokół obsługi ruchu wizowego i paszportowego. Obecnie, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz przystąpienia do Układu z Schengen, działalność konsulatu koncentruje się m.in. wokół współpracy transgranicznej, wymiany gospodarczej oraz promocji kultury i języka niemieckiego w Polsce.

Data dodania artykułu: 2018-05-12
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u