SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Czas pielgrzymowania w Głotowie
Uroczysty charakter miała II Pielgrzymka NSZZ Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu Męki Pańskiej w Głotowie, w której uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Rozpoczęła ją msza święta w głotowskim sanktuarium, której przewodniczył arcybiskup Józef Górzyński. W programie pielgrzymki zaplanowana została również uroczystość poświęcenia i oficjalnego odsłonięcia obelisku Solidarności upamiętniającego błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę – patrona związku NSZZ Solidarność, męczennika za wiarę. Po eucharystii wszyscy uczestnicy, w asyście pocztów sztandarowych, przemaszerowali pod krzyż przy którym stanął głaz upamiętniający kapelana „Solidarności”.

Wybór miejsca pielgrzymki i lokalizacja kamienia upamiętniającego nie były przypadkowe Głotowo jest bowiem miejscem modlitwy związkowców i pamięci o tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Postać bł. Jerzego Popiełuszki jest symbolem zjednoczenia Kościoła i świata pracy. Bł. ks. Jerzy sprawował msze święte w zakładach pracy i wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba w czasach rodzenia się związku, jego rozkwitu i w czasach ucisku przez aparat komunistyczny. Swoje oddanie Solidarności i Polsce przypłacił życiem.

My Polacy, umiemy prosić, ale umiemy też dziękować. Takim dziękczynieniem jest Wasza pielgrzymka. Pragnę wyrazić szacunek tym działaczom Solidarności, którzy podobnie jak Wasz błogosławiony patron nie szczędzili sił dla dobra wspólnego, choć wielu straciło zdrowie, a nawet życie walcząc o wolną Polskę – powiedział wojewoda Artur Chojecki, który oddając hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce złożył kwiaty pod uroczyście odsłoniętym głazem.

Data dodania artykułu: 2018-05-16
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u