SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inwestycje w Skarżysku-Kamiennej
Inwestycja w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych była tematem spotkania, z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek i wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, w Obwodzie Drogowym w Skarżysku-Kamiennej.

Wizyta związana była z zakończeniem prac przy budowie ronda w Skarżysku-Kamiennej na drodze krajowej nr 42. Wojewoda i wicewojewoda zapoznali się również z postępem prac na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy granicą województwem świętokrzyskiego i mazowieckiego a Skarżyskiem-Kamienną.

Budowa ronda turbinowego w ciągu drogi krajowej nr 42 w Skarżysku-Kamiennej została sfinansowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Inwestycja polegała na przebudowie skrzyżowania, na którym wcześniej regularnie dochodziło do wypadków i miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt zadania to około 3,4 mln złotych. Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i buduj, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej i wybudowania ronda. Zadanie obejmowało również budowę fragmentów ciągów pieszych i rowerowych, dróg dojazdowych, budowę oświetlenia, elementów odwodnienia i kanalizacji, przebudowę zatok autobusowych i zjazdów, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Prace projektowe realizowane były w 2017 roku, a budowlane 2017 i w 2018. Organizacja prac pozwalała na utrzymanie relacji w ciągu drogi krajowej nr 42, a większość robót prowadzona była pod ruchem.

Rondo turbinowe powstało w miejscu skrzyżowania, na którym regularnie dochodziło do wypadków z powodu przekroczeń dozwolonej prędkości przez jadących drogą krajową nr 42 łączącą Końskie ze Starachowicami oraz niezachowywaniem należytej ostrożności przez wyjeżdżających z podporządkowanej ulicy Krakowskiej skomunikowanej ze zjazdem z drogi ekspresowej S7. Rondo ma celu wyeliminowanie ryzyka kolizji i wypadków, a jednocześnie zapewnienie płynności ruchu [źródło: GDDKiA O/Kielce].

Data dodania artykułu: 2018-05-19
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u