SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kręci mnie bezpieczeństwo na wodą – pow. braniewski
4 czerwca 2018 r. w porcie we Fromborku odbył się pokaz ratownictwa wodnego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Licznie zgromadzona w pobliżu kanału portowego młodzież mogła zapoznać się z zasadami udzielania pomocy dla osób, które znalazły się w wodzie. Pokazy wydobywania osób poszkodowanych z wody zaprezentowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie.

Kampania promujące bezpieczne formy wypoczynku nad wodą została zorganizowana wspólnie przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Braniewie i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Formacje mundurowe czynnie wspierali druhowie ochotnicy z jednostki OSP Frombork. Oprócz pokazów na wodzie zgromadzeni mogli zapoznać się z technikami i metodami udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznać się ze sprzętem służb mundurowych. Sprzyjająca pogoda zgromadziła wiele osób, które obserwowały pokaz działań ratowniczych w wykonaniu mundurowych.

Wakacyjny wypoczynek sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad kąpieliskami i jeziorami. Jednak jest to także czas, w którym znacząco wzrasta liczba utonięć. Głównym celem tej informacyjno-edukacyjnej akcji jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku osobom przebywającym w wodzie lub nad wodą i ograniczenie wypadków tonięć i utonięć osób - zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Najczęściej do tragicznych sytuacji nad wodą dochodzi z powodu kąpieli w niestrzeżonym albo zabronionym miejscu i nieostrożności osób przebywając nad zbiornikami wodnymi. Osoby odpoczywające nad wodą wielokrotnie przeceniają swoje umiejętności, ale także nie mają dostatecznej wiedzy o możliwych zagrożeniach, które często są bagatelizowane. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do harmonogramu realizacji zadań programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Data dodania artykułu: 2018-06-05
Autor artykułu: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek
stat4u