SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,10-lecie nadania imienia Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą
Od dziesięciu lat Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą nosi imię swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu. W uroczystości z tej okazji wzięli udział m.in. Stanisław Karczewski Marszałek Senatu, Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty i Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury MUW w Radomiu.

Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową ku czci patrona placówki. Następnie wszyscy goście i uczestnicy obejrzeli okolicznościowy występ artystyczny przygotowany przez młodzież. Kolejnym artystycznym akcentem wydarzenia była ekspozycja prac, którą przygotowała uzdolniona młodzież.

- Cieszę się, że mogłam wspólnie z wami uczestniczyć w tym pięknym święcie. Jest tu miejsce, gdzie u każdego ucznia szuka się potencjału i możliwości jego dalszego rozwoju - powiedziała Minister Anna Zalewska.

W okolicznościowych wystąpieniach, zaproszeni goście gratulowali i dziękowali dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za pełną oddania i poświecenia pracę rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

W uroczystości wzięli udział także: Marek Ścisłowski, Starosta Grójecki, Mariusz Dziuba, Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą i Krzysztof Szewczyk, Dyrektor radomskiej delegatury MKO.

W skład Ośrodka w Nowym Mieście nad Pilicą wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, szkoła przysposabiająca do pracy oraz branżowa szkoła I stopnia, w której uczniowie kształcą się w zawodach: kucharz, stolarz, piekarz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacyjno–wychowawcze.

Data dodania artykułu: 2018-06-08
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u