SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przygraniczna współpraca polsko-białoruska
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w środę uczestniczył w XIX posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej.

Podkomisja ta w swoich działaniach zmierza do pogłębiania współpracy służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych rejonach obu Państw.

Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a ze strony Aleksandr Khudoleyev Pierwszy, zastępca ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Białorusi. Uczestnicy spotkania w Rajgrodzie omówili zagadnienia z zakresu współpracy służb sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, służb ochrony środowiska, pożarniczych, ratowniczych, granicznych i celnych oraz służb ochrony porządku prawnego.

Posiedzenia Podkomisji odbywają się przemiennie, na terytorium Polski i Białorusi. Kolejne posiedzenie Podkomisji odbędzie się w drugiej połowie 2018 roku na Białorusi.

Data dodania artykułu: 2018-06-10
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u