SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego po pierwszym czytaniu
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w ramach pierwszego czytania, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, który został przedstawiony przez Prezydenta RP.

W trakcie posiedzenia Poseł Janusz Śniadek wniósł dwie poprawki do projektu prezydenckiego. Jedna z nich dotyczyła sposobu ustalania liczby przedstawicieli stron Rady oraz organizacji wchodzących w skład Rady. Propozycja zakłada, że strony Rady będą miały po 25 członków. Ponadto, wprowadzono zapis, który zapewnia, że żadna z organizacji nie będzie miała przewagi liczebnej większej niż 1 członek w stosunku do pozostałych organizacji w ramach strony. Wiąże się to z faktem, że do Rady Dialogu Społecznego przystąpiła nowa organizacja reprezentatywna – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, co wymusiło zmiany dotychczasowych zasad ustalania reprezentacji poszczególnych partnerów.

Druga poprawka dotyczyła przesyłania do konsultacji społecznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. 24 posłów głosowało „za”, 0 „przeciw”, żaden poseł nie wstrzymał się od głosu.

Data dodania artykułu: 2018-06-11
Autor artykułu: solidarność.org
stat4u