SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przyjechali, aby poznać nasz region
Na Warmii i Mazurach przebywa kilkunastoosobowa delegacja z Mongolii. Wśród gości, którzy odwiedzają nasz region, znaleźli się: wiceszef Kancelarii Premiera, szef departamentu prawnego parlamentu Mongolii, przewodniczący rad lokalnych szczebla wojewódzkiego, a także reprezentant Programu Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju Mongolii. Na liście spotkań delegacji znalazła się między innymi wizyta w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim i spotkanie z wicewojewodą Sławomirem Sadowskim

Jak podkreślił przewodniczący mongolskiej delegacji U. Byambasuren, celem wizyty w naszym województwie jest przede wszystkim zapoznanie się w praktyce z administracyjnym podziałem Polski, na jego poszczególnych szczeblach, a także z podziałem zadań pomiędzy administrację rządową a samorządową. Poinformował, że przedstawiciele jego kraju odbyli już kilka spotkań na poziomie gminnym i powiatowym, a obecnie zapoznają się z kompetencjami i zadaniami władz województwa oraz instytucji funkcjonujących w regionie.

O kompetencjach przedstawicieli rządu w terenie, a także o zadaniach nałożonych na Urzędy Wojewódzkie opowiedzieli wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz towarzyszący mu dyrektorzy wydziałów. Największe zainteresowanie gości z Mongolii wzbudziły rozwiązania związane z organizacją systemu ratownictwa medycznego oraz rządowe programy społeczne skierowane do rodzin, dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Członkowie delegacji pytali też o sposób ich wdrażania oraz zakres osób objętych poszczególnymi formami rządowej pomocy. Przewodniczących rad lokalnych samorządów Mongolii interesowała również codzienna współpraca instytucji z obywatelami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu i mediami.

Goście zapewnili, że wizyta na Warmii i Mazurach to dla nich ciekawe doświadczenie, a część rozwiązań zaprezentowanych podczas spotkań z pewnością będą chcieli przenieść na grunt swojego kraju.

Data dodania artykułu: 2018-06-14
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u