SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczopolu ma już 90 lat
Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysław Czarnka odbyły się uroczystości 90-lecia OSP Wilczopole (gm. Głusk), połączone z nadaniem sztandaru i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obecni byli m.in. lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Marek Fiutka.

Po złożenie meldunku, przeglądzie pododdziałów i odegraniu hymnu państwowego wojewoda symbolicznie wbił gwóźdź w sztandar i asystował przy wręczaniu medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Spotkanie było okazją do uhonorowania działań jednostki. Wojewoda wręczył prezesowi OSP Wilczopole Andrzejowi Gorzelowi okolicznościowy dyplom uznania wojewody lubelskiego z medalem dla jednostki.

Część oficjalną na placu przy strażnicy OSP Wilczopole poprzedziła msza św. w kościele parafialnym NMP Matki Bożej Siewnej.

Obchody zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu.

***

OSP Wilczopole powstała w 1928 r. Założycielami byli P. Mordel, W. Piechura, J. Mielnik, B. Tkaczyk, H. Chrząstowski, S. Kołtys, S. Krzywicki, J. Paździor, S. Kocemba, J. Gustaw. Jednostka posiada strażnicę, w której znajduje się świetlica środowiskowa. Na wyposażenie jednostki składają się m.in. samochody pożarnicze, motopompa, piła spalinowa do drewna, przecinarka do stali i betonu. OSP Wilczopole decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to, że jednostka z Wilczopola może brać udział w akcjach na terenie całego województwa lubelskiego, a w razie konieczności na terenie całego kraju. (źródło: http://www.glusk.pl/ochotnicza-straz-pozarna/)

Data dodania artykułu: 2018-06-18
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u