SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Wolność ‒ Suwerenność ‒ Praworządność” na Politechnice Gdańskiej
Polskie kształty wolności, suwerenności i praworządności, ich różnorakie rozumienie w kontekście historycznym i współczesnym ‒ przedstawiciele świata nauki, polityki i organizacji kościelnych poruszyli w Gdańsku jedne z istotniejszych tematów kształtujących nasze wspólnotowe bycie jako Naród i Państwo.

Czwarta już konferencja z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” odbyła się w Gdańsku ‒ w miejscu najbardziej odpowiednim do debaty o wolności, suwerenności i praworządności” ‒ zaznaczył w wystąpieniu otwierającym Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przywołując zaślubienie Bałtyku, obronę Poczty Polskiej, strajki w Stoczni Gdańskiej, Porozumienia Sierpniowe i powstanie „Solidarności”.

Kulturowa, rodzinna i obywatelska suwerenność wspólnoty narodowej Te trzy postacie wolności, suwerenności i praworządności, wskazał Jarosław Gowin, opierając się na nauczaniu Jana Pawła II. Kulturowa suwerenność każdego narodu należy do jego podstawowych praw, implikuje poszanowanie wolności i prawa każdego narodu do własnej kultury ‒ mówił minister Gowin, przywołując słowa JP II: „Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek”.

W rozważaniach na temat rodzinnej suwerenności wspólnoty narodowej również pomocne stały się słowa Jana Pawła II: „Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach”. Rodzina rozumiana „jako wspólnota miłości i życia”, jak przypominał nam to niestrudzenie Jan Paweł II, „jest w sposób sobie właściwy społecznością suwerenną, choć równocześnie jest to społeczność wielorako uzależniona.” (Jan Paweł II, List Gratissima sane do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, 17) ‒ cytował minister Gowin.

W debacie nad polskimi doświadczeniami wolności, suwerenności i praworządności, nie zabrakło również miejsca na refleksję o obywatelskiej suwerenności społeczeństwa. Jest to suwerenność wyrażająca się zarówno w jego możności stanowienia o swoim wspólnym dobru, jak i w jego podstawowym prawie mianowicie prawie do uczestniczenia we władzy i odpowiedzialności ‒ podkreślał minister.

Polonia Restituta Cykl konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Przez dziesięć miesięcy, począwszy od marca 2018 r., na konferencjach naukowych służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością, spotykają się przedstawiciele świata nauki, polityki, duchowni, działacze organizacji kulturalnych i społecznych. Konferencje z tego cyklu odbyły się już w Warszawie (gdzie tematem była rodzina), Łodzi (praca i przedsiębiorczość) oraz w Katowicach (obywatelskość i patriotyzm).Na kolejnych, odbywających się co miesiąc spotkaniach poruszone będą następujące tematy:

Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, Godność i sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie, Kultura i tożsamość, Państwo – Kościół, Osoba ludzka i jej prawa.,

Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 r. podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” adresowany jest do ludzi nauki, kultury, polityki i przedsiębiorczości, do studentów, środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, a także do osób zajmujących się edukacją. Organizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem organizatorów jest, by obchodząc 100-lecie odzyskania niepodległości, nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Data dodania artykułu: 2018-06-20
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzW
stat4u