SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,II linia metra – pozwolenie na budowę stacji C20 na Targówku
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 20 czerwca br. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji C20*. Jest to drugi etap budowy odcinka wschodnio - północnego na Targówku, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac, na które Wojewoda wydał zgodę, obejmuje budowę stacji metra C20 oraz budowę: tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, w tym: wejść, wind, klatek schodowych i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego.

Przedstawiona Wojewodzie Mazowieckiemu dokumentacja była zgodna z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska określonymi Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Inwestorem budowy II linii metra w Warszawie jest Miasto Stołeczne Warszawa. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda zgodnie z Ustawą Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Kontroluje też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Data dodania artykułu: 2018-06-21
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u