SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kolejne samorządy podpisały umowy na realizację inwestycji drogowych
Kolejne samorządy z Warmii i Mazur podpisały w Wieliczkach i Ostródzie umowy na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. O szczegółach programu, a także o tym jakie drogowe inwestycje zostaną wykonane dzięki rządowemu wsparciu mówili wojewoda Artur Chojecki i wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Do dofinansowania zakwalifikowało się 48 wniosków złożonych przez gminy i powiaty z naszego województwa. Środki z programu pozwolą na przebudowę, budowę i remont ponad 82 kilometrów dróg.

Przypomnijmy, że celem Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat może złożyć nie więcej niż dwa wnioski z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

Data dodania artykułu: 2018-06-22
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u