SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Czyste powietrze dla regionu
O wdrażaniu w województwie świętokrzyskim Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza – Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Główne założenia programu to przede wszystkim osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej dzięki termomodernizacji budynków, zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, oszczędności finansowe dzięki zmniejszonym kosztom uzyskania energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. - Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetów rządu – podkreśla wojewoda Agata Wojtyszek.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do naszego województwa wpłynie ponad 24 mln zł – pieniądze te zostaną przekazane m.in. na działania termomodernizacyjne budynków publicznych i niepublicznych. Wpłynie to znacząco na komfort życia mieszkańców i zwiększy inwestycje w budownictwie, które są podstawą dynamicznego rozwoju regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach współfinansuje powyższe zadania na jednym z najwyższych w skali kraju poziomie. Dofinansowanie w formie dotacji będzie stanowić 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W konferencji prasowej wojewody wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści oraz prezes WFOŚiGW w Kielcach.

Data dodania artykułu: 2018-06-24
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u