SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,S3 od dziś omija Legnicę i dociera do Lubina
Nowy odcinek S3 od dziś połączy okolice Lubina z autostradą A4. Kolejne odcinki trasy w stronę Zielonej Góry są w trakcie budowy i do końca roku planowane jest udostępnienie ich ciągów głównych kierowcom. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Poseł RP Elżbieta Witek oraz Radny Sejmiku Województwa Radosław Pobol.

W Polsce docelowo S3 będzie miała długość ponad 520 km, poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski. Trasa jest częścią korytarza paneuropejskiego łączącego Szwecję z Grecją. O jej kontynuacji za naszą południową granica w ramach trasy D11 mówi także podpisane memorandum między stronami rządów Rzeczpospolitej Polski i Republiki Czeskiej.

Dzisiaj kierowcy otrzymali do dyspozycji drogę o wysokim standardzie, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Obecne otwarcie oznacza także udostępnienie 4 ważnych węzłów drogowych o komfortowym połączeniu z istotnymi drogami regionu, w następujących relacjach:

węzeł Legnica Południe – połączenie drogi ekspresowej S3 z autostradą A4 umożliwiające relacje w kierunku Wrocławia oraz Jędrzychowic i Zgorzelca;

Węzeł Legnica Zachód – połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 94 w kierunku Legnicy i Zgorzelca;

Węzeł Legnica Północ – połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą wojewódzką 323 w kierunku Legnicy i Kochlic;

Węzeł Lubin Południe – połączenie drogi ekspresowej S3 z obecną drogą krajową nr 3. Ruch z S3 zostanie skierowany na obecną dk 3 w kierunku Lubina i dalej do Zielonej Góry.

W ramach zrealizowanych, dwóch zadań przez firmy Budimex i Mota-Engil powstały 42 obiekty mostowe, 208 przepustów, w tym 60 ekologicznych. Przy węźle Lubin Zachód powstaje Obwód Utrzymania Drogi, który wykonuje niezależny wykonawca. Termin zakończenia prac na obiekcie to IV kw. 2019r.

Z kolei już od 7 maja 2018 roku zostały udostępnione do ruchu obie jezdnie drogi S3 na odcinku 6,5 km od węzła Legnica Południe (skrzyżowania z A4) do węzła Legnica Zachód (przy ul. Chojnowskiej). Natomiast na odcinku S3 o długości ok. 15 km od węzła Legnica Zachód do wysokości miejscowości Chróstnik ruch odbywał się do tej pory jedną jezdnią w obu kierunkach.

Następne odcinki S3 na Dolnym Śląsku już wkrótce

W kolejnych etapach udostępniany będzie odcinek S3 od węzła Lubin Południe do węzła Kaźmierzów. Obecnie wykonawca tego zadania – konsorcjum firm Salini – Pribex, prowadzi intensywne prace budowalne na całym zadaniu. Jednak główne siły skoncentrował na robotach przy węźle Lubin Północ, w celu jak najszybszego przejęcia ruchu od strony węzła Lubin Południe. Szybsze udostępnienie samego węzła, ma pozwolić na przekazanie do ruchu kolejnego, już zrealizowanego fragmentu trasy w pełni omijający Lubin.

Wartość całego projektu wynosi 1 887 197 811,83 zł, z czego 992 038 685,21 zł dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej.

Kontynuacja trasy S3 w woj. lubuskim

W budowie są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Gaworzyce i Gaworzyce – Kaźmierzów o łącznej długości ponad 33 km. Są one realizowane na zlecenie zielonogórskiego oddziału GDDKiA przez firmy Dragados oraz konsorcjum Mirbud - PBDIM Erbedim SP i planowane jest ich udostępnienie jeszcze przed końcem roku.

S3 na południe od A4

Kolejne, budowane obecnie fragmenty trasy S3 prowadzące od autostrady A4, ale w kierunku granicy z Czechami, do Bolkowa również mają zostać udostępnione kierowcom jeszcze z końcem roku. Są to odcinki od węzła Legnica Południe (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem). Inwestycja podzielona jest na dwa zadania realizowane przez Konsorcjum Eurovia - Warbud oraz Mota – Engil. Stan zaawansowania rzeczowego inwestycji jest na poziomie ok. 80%. Koszt całego projektu wynosi ok. 900 mln zł.

Dalszy fragment trasy S3 od Bolkowa do granicy państwa, również podzielony na dwa zadania, jest obecnie na etapie prac komisji przetargowej. Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów z wykonawcami robót. To miałoby pozwolić na udostępnienie kierowcom tego odcinka w 2023 roku.

Poprawa bezpieczeństwa i transportu w regionie

Głównym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu, przede wszystkim ciężkiego tranzytu z Legnicy i Lubina oraz ułatwienie połączenia z autostrada A4, a przez to także poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży. Całość połączenia jest również dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich o nacisku 115 kN na oś.

Data dodania artykułu: 2018-06-26
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u