SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta wiceministra Pawła Szefernakera w Berlinie
W dniu 28 czerwca br. sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker złożył wizytę w Berlinie, w czasie której spotkał się z pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych, a także uczestniczył w konferencji poświęconej stosunkom polsko-niemieckim, zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera oraz Ambasadę RP w Niemczech w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym punktem wizyty było – na zaproszenie strony niemieckiej - spotkanie w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych Berndem Fabritiusem. Wiceministrowi Pawłowi Szefernakerowi towarzyszył podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć. Głównym tematem rozmów były przygotowania do wznowienia prac polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.

Spotkanie w Berlinie było kontynuacją rozmów, jakie polscy ministrowie prowadzili z Berndem Fabritiusem, który towarzyszył prezydentowi Niemiec Frankowi-Walterowi Steinmeierowi podczas jego ostatniej wizyty w Polsce (6 czerwca br.).

Wieczorem minister Paweł Szefernaker uczestniczył wspólnie z ambasadorem RP w Berlinie Andrzejem Przyłębskim w organizowanej przez Fundację Konrada Adenauera konferencji pt. „1918-2018: Przeszłość i przyszłość stosunków polsko-niemieckich 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości". Dyskusje dotyczyły podsumowania 100 lat stosunków polsko-niemieckich oraz perspektyw ich rozwoju. Wiceminister Paweł Szefernaker zabrał głos w czasie panelu na temat przyszłości wzajemnych relacji Polski i Niemiec.

Data dodania artykułu: 2018-06-30
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA
stat4u