SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Będzie nowa klinika z "Programu dla Śląska"
14 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”. Celem Programu jest stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci.

Program realizowany będzie w latach 2018-2021, a jego wartość wyniesie 111 mln zł. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzić będą z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 6.5 Poprawa sytuacji w służbie zdrowia rządowego Programu dla Śląska. W dokumencie tym, który został ogłoszony w grudniu zeszłego roku, zapisano, iż projekt zakłada budowę nowego tzw. Inteligentnego i energooszczędnego budynku o powierzchni ok. 12 000 m2 dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Mają w nim być zlokalizowane oddziały: transplantologiczny, kardiologiczny, intensywnej opieki kardiologicznej, wrodzonych wad serca i kardiologii dziecięcej, intensywnej opieki kardiologicznej dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej, a także pracownie: hemodynamiki, elektrofizjologii, radiologii zabiegowej dla dzieci oraz inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia Polaków, w szczególności mieszkańców Śląska, gdzie przeciętna długość trwania życia jest najkrótsza, wskutek poprzemysłowych zanieczyszczeń środowiska i charakteru uprzedniego zatrudnienia. Dzięki budowie nowego budynku nastąpi poprawa funkcjonalności działania oraz zmiana technik leczenia, która skutkować będzie poprawą wydajności oraz zwiększeniem efektywności leczenia.

Uchwała Rady Ministrów to sukces "Programu dla Śląska" - niezwykle ważnego dla naszego województwa dokumentu, w któym zapisano kilkadziesiąt inwestycj o łącznej wartości blisko 40 mld zł.

Data dodania artykułu: 2018-07-05
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u