SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Bardzo dobry wynik rekrutacji 2018/19 na KUL
Ponad 4 650 osób wyraziło chęć studiowania na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na KUL do momentu zamknięcia pierwszego etapu rekrutacji. To bardzo dobry wynik, ponieważ mimo zmniejszającej się liczby maturzystów (w tym roku o 4%), studiami na KUL każdego roku interesuje się coraz większa liczba osób. Pomimo niżu demograficznego w kolejnych rekrutacjach odnotowujemy wyraźny wzrost liczby kandydatów – w tym roku liczba kandydatów na studia wzrosła o 12% w stosunku do roku ubiegłego, który był także oceniany jako bardzo dobry, bo z 5% wzrostem liczby kandydatów w stosunku do roku wcześniejszego.

Kandydaci ubiegają się o 2775 miejsc (w ubiegłym roku było to 2387 miejsc, co jest przyjętym średni limitem, który może być rozszerzany).

Maturzyści mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów na ośmiu wydziałach z zakresu humanistyki, nauk społecznych, filozoficznych, przyrodniczych, prawnych, teologicznych i ścisłych oraz studia międzyobszarowe w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Największa liczba kandydatów potwierdziła chęć studiowania takich kierunków jak: psychologia (spec. wspieranie jakości życia – 468 osób, spec. biznesu i przedsiębiorczości 191 osób – w sumie 659 osób), prawo (522 osoby), filologia angielska (302 osoby), pedagogika (201 osób). bezpieczeństwo narodowe (172 osoby), informatyka (194 osób), ekonomia (179 osób), administracja (142 osoby), zarządzanie (135 osób), sinologia (124 osób).

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce najlepiej wypada psychologia - spec. wspieranie jakości życia – 5 osób/miejsce (22 osoby/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku*), sinologia – 4 osoby/miejsce (6 osób/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku), prawo 2 osoby/ miejsce (17 osób/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku), filologia angielska 2 osoby/miejsce (15 osób/ miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku), filologia romańska 2 osoby/miejce (4 osoby/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku), hispanistyka 2 osoby/miejsce (4 osoby/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku) i bezpieczeństwo narodowe 2 osoby/miejsce (6 osób/miejsce w zestawieniu z minimalną liczbą miejsc na kierunku).

Bardzo dobry wynik rekrutacyjny odnotowała nasza tegoroczna nowość: lingwistyka stosowana – spec. język rosyjski z językiem angielskim, gdzie o jedno miejsce ubiegają się 3 osoby. Zainteresowanie kandydatów nowymi kierunkami, oznacza że nasza oferta jest dobrze dobrana do potrzeb rynku pracy, a przede wszystkim odpowiada zainteresowaniom kandydatów.

Warto podkreślić, że w tegorocznej rekrutacji bardzo dobrze wypadły również takie kierunki, jak: historia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, filologia germańska, filologia niderlandzka oraz edytorstwo.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 lipca. Osoby przyjęte na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie od 16 do 19 lipca powinny złożyć kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednich dziekanatach.

Oczywiście nie są to ostateczne wyniki rekrutacji – trwa jeszcze rekrutacja na studia II stopnia i studia doktoranckie, trwa także rekrutacja kandydatów zagranicznych.

Szczegółową ofertę oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki znaleźć można w naszym serwisie dla kandydatów na stronie: kandydat.kul.pl Wszelkimi informacjami i pomocą służą pracownicy Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów, na parterze Kolegium Norwidianum, w sali nr 4. Tam można również skorzystać z komputerów i na miejscu zarejestrować się na studia.

Tym osobom, które jeszcze nie zdecydowały się na wybór konkretnego kierunku studiów lub nie są pewne swoich predyspozycji zawodowych Biuro Karier KUL proponuje bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże w zdefiniowaniu mocnych stron kandydata i wskaże odpowiednie kierunki kształcenia.

Zachęcamy też gorąco do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych, w szczególności – KUL czy tvKUL. Towarzyszymy na nich naszym kandydatom, informujemy i odpowiadamy na pytania.

- wskazując liczbę kandydatów na jedno miejsce podajemy stosunek liczby kandydatów, którzy potwierdzili wolę studiowania danego kierunku do maksymalnej liczby miejsc dostępnych na danym kierunku - przykład: psychologia – 5 osób/miejsce. Ta wartość wzrasta, gdy liczbę kandydatów zestawiamy z minimalną liczbą miejsc na danym kierunku, konieczną do jego uruchomienia – w takiej sytuacji na psychologię mamy 22 osoby/miejsce.

Data dodania artykułu: 2018-07-12
Autor artykułu: mat prasowe KUL
stat4u