SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Elektrownia Ostrołęka C – kontrakt na budowę podpisany
12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano kontrakt na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MWe. Nowoczesny blok energetyczny będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja będzie też sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej Polski.

Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C, spełniający restrykcyjne emisyjne standardy UE, jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie inwestycje umożliwiają rozwijanie odnawialnych źródeł energii - mówił Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

W uroczystości podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą udział wzięli Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, John L. Armstrong, Radca do Spraw Ekonomicznych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce ostrołęccy parlamentarzyści Senator Robert Mamątow i Poseł Arkadiusz Czartoryski, Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce, Marcin Grabowki; Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski oraz Prezesi spółek: Energa S.A., Arkadiusz Siwko i Enea S.A., Mirosław Kowalik prezesi zarządów spółek stojących za inwestycją.

Gratulując podpisania umowy i dziękując za determinację wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia prezydent Ostrołęki wręczył Ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu z tej okazji pamiątkową szablę od władz miasta.

Charakterystyka inwestycji

Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy 1 000 MWe brutto i sprawnością elektryczną o wartości na poziomie 46 proc. netto będzie stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii pracującym w oparciu krajowy surowiec energetyczny. Elektrownia będzie spełniała wszystkie wymagane standardy emisyjne, którym podlegają duże obiekty energetycznego spalania.

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Przedstawiciele spółki celowej podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą - GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS), który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Data dodania artykułu: 2018-07-13
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u