SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,100-lecie polskiej polityki społecznej
W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. W debacie udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu konferencji poświęconych polskiej polityce społecznej, zainaugurowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji jest podkreślenie dorobku, roli i znaczenia polityki społecznej w historii państwa polskiego oraz podjęcie jednego z ważniejszych tematów społecznych jakim jest niepełnosprawność.

– Polityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki państwa. Zgadzam się z Minister Elżbietą Rafalską, że rolą polityki społecznej jest niwelowanie nierówności społecznych, w tym dochodowych, czy w dostępie do dóbr, usług publicznych. Obserwuję jakie zmiany zachodzą w naszym kraju i szczególnie na terenie woj. lubuskiego. Obecnie polityka społeczna jest zorientowana na człowieka i rodzinę i zajmuje bardzo ważne miejsce w świadomości rządzących – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Wojewoda dodał, że według danych GUS województwo lubuskie należy do regionów o największej populacji osób niepełnosprawnych, to jest ponad 17 %. – Jako Wojewoda Lubuski, priorytetowo traktuję standard usług w jednostkach, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia dla niepełnosprawnych cieszą się w regionie dużym zainteresowaniem, programy te wpływają pozytywnie na dostępność niepełnosprawnych do określonych usług – zaznaczył wojewoda.

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele. W pierwszym – Przeszłość – Teraźniejszość-Przyszłość udział wzięli prof. Mirosław Grewiński Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, dr Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Dorota Głogosz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druga część była dyskusją panelową pn. Niepełnosprawność w 100-leciu polityki społecznej z udziałem ekspertów, naukowców, przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów mających wpływ na jej kreowanie w woj. lubuskim.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych, urzędów pracy, zespołów orzekania o niepełnosprawności, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ZUS, GUS, NFZ, OHP, PIP.

Data dodania artykułu: 2018-07-16
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u