SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Oszczędności dla cierpliwych
Wojewoda Artur Chojecki podpisał ostatnie tegoroczne umowy na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymały powiat ostródzki oraz gminy Purda, Pieniężno, Kowale Oleckie, Jedwabno, Janowiec Kościelny i Biskupiec w powiecie nowomiejskim.

Celem Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. W roku 2018 dofinansowanie na modernizację ok. 82 km dróg otrzymało 48 gmin i powiatów z naszego województwa.

Pierwsze trzy partie umów zostały podpisane w czerwcu br. W wyniku oszczędności samorządów możliwe było dofinansowanie również inwestycji w gminach i powiatach, które znalazły się na liście rezerwowej. Powiat ostródzki oraz gminy Purda, Pieniężno, Kowale Oleckie, Jedwabno, Janowiec Kościelny i Biskupiec otrzymały w sumie ponad 4 mln złotych na modernizację 5,2 km dróg. Najwyższa dotacja – w wysokości ok. 2,4 mln złotych – trafiła do powiatu ostródzkiego, kolejne 500 tys. złotych – do Kowali Oleckich

Data dodania artykułu: 2018-07-19
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
























stat4u