SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda Lubuski dofinansuje zakup ambulansu ratunkowego
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Wojewoda Lubuski wsparł finansowo zakup nowego ambulansu ratunkowego dla SP ZOZ w Sulechowie. Dofinansowanie wynosi 250.000,00 zł

Wojewoda Lubuski dofinansuje zakup ambulansu na podstawie umowy, którą zawarł z Powiatem Zielonogórskim. W uroczystym podpisaniu umów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Chudak, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski, Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak oraz Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie Beata Kucuń.

Dofinansowanie zakupu ambulansu było możliwe dzięki aktywnym działaniom służb wojewody oraz wygospodarowaniu środków w ramach posiadanego budżetu. Za zgodą Ministra Finansów, Wojewoda Lubuski dokonał odpowiednich zmian w budżecie, co pozwoliło na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego w wysokości 250.000,00 zł.

Jak podkreślił wojewoda Władysław Dajczak, zakup nowego ambulansu, na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, przyczyni się do poprawy zabezpieczenia Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu sulechowskiego. Wojewoda dodał, że zakup ambulansu jest niezbędny w związku z tragicznym wypadkiem, który miał miejsce 9 maja br., z udziałem ratownictwa medycznego. W wypadku uczestniczyły 3 osoby (lekarz systemu oraz dwóch ratowników medycznych). W wyniku wypadku jeden ratownik zginął, dwie pozostałe osoby doznały obrażeń. Ambulans oraz część sprzętu medycznego wewnątrz karetki uległy zniszczeniu.

– 24 maja br. Pani Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie zwróciła się do mnie o pomoc i wsparcie w tej trudnej sytuacji, która dotyczy przecież podstawowej rzeczy - zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, w sytuacjach, kiedy może chodzić o ratowanie życia i zdrowia. W związku z tym, 13 czerwca 2018 r. wystąpiłem do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w budżecie, zgodę taką minister wyraził 28 czerwca br. Dzisiaj podpisujemy umowę na dofinansowanie w kwocie 250.000,00 zł, czyli w kwocie dotyczącej 50% zakupu karetki, która będzie służyła mieszkańcom i uzupełni lukę, która w tej chwili powstała. Cieszę się, że mogłem zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Zgodnie z zapisami umowy Powiat Zielonogórski ma zakupić ambulans w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Data dodania artykułu: 2018-07-25
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u