SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,41 MLN ZŁ DLA PODKARPACKICH SAMORZĄDÓW
Samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali kolejne promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę prawie 41 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przywrócona bądź przebudowana - uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych - infrastruktura komunalna.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93 promesy na realizację 195 zadań, w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

– Wręczane dziś promesy to już czwarta tura rządowego wsparcia dla podkarpackich samorządów – powiedziała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podczas uroczystości. – Łącznie w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 124 mln zł na 370 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków) – podkreśliła wicewojewoda.

W uroczystości wręczenia promes, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wzięli udział poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Piotr Najda oraz przedstawiciele samorządów z całego Podkarpacia.

Data dodania artykułu: 2018-07-26
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u