SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Drogowa inwestycja w Morawicy
Umowę na realizację I etapu obwodnicy Morawicy podpisał z wykonawcami dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W uroczystości w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy uczestniczył wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Inwestycję o wartości blisko 78 mln złotych zrealizuje konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Masfalt i Drogomex. W ramach pierwszego etapu wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic Kielc do granicy Brzezin i Morawicy. Powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, kładka dla pieszych w Bilczy oraz drogi dojazdowe. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. Na tym fragmencie trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny, co sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Data dodania artykułu: 2018-07-29
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u