SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Kłodzku
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że zakończone zostało zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK8 z ul. Zajęczą w m. Kłodzko”. Wykonawca wyprzedził harmonogram i już od piątku 27.07.2018 r. przebudowane skrzyżowanie służy mieszkańcom i kierowcom.

Inwestycja jest dopełnieniem celowości otwartej w maju Obwodnicy Kłodzka, której zadaniem było przede wszystkim wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta Kłodzko, zmniejszenie ryzyka wypadków i tym samym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Obwodnica Kłodzka

Obwodnica Kłodzka to inwestycja, która przebiega po zachodniej stronie Kłodzka, natomiast łącznik DK46 po wschodniej stronie miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł drogowy z dziewięcioma łącznicami na skrzyżowaniu z DK8, rozwiązania komunikacyjne w postaci rond średnich oraz ronda turbinowego. Zrealizowano dwie estakady: pierwsza o długości ok. 500 m nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i linią kolejową oraz druga o długości ok. 1 000 m nad rzeką Nysa Kłodzka. Wykonano również: ekrany akustyczne, wygrodzenia przed zwierzyną leśną, a także przejście dla zwierząt. Całkowita wartość projektu to prawie 250 milionów złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 186,5 mln zł. (85% kosztów kwalifikowanych).

Dodatkowe zadanie dla poprawy bezpieczeństwa

W grudniu 2017 roku, w ramach trwającej inwestycji, podpisano aneks z wykonawcą Obwodnicy Kłodzka, który dotyczył przebudowy skrzyżowania, z terminem oddania do ruchu 1.08.2018r. Głównym priorytetem umowy uzupełniającej była poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców ul. Zajęczej w Kłodzku. Modernizacja skrzyżowania umożliwia pieszym bezproblemowe przejście przez drogę krajową nr 8, a kierowcom ułatwia włączenia się do ruchu.

Zakres prac dodatkowych objął:

- przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni DK8 oraz wlotów ul. Zajęczej z dostosowaniem do obciążenia 115 kN/oś;

- budowa przejścia dla pieszych z azylem;

- budowa chodników wzdłuż ul. Zajęczej do przejścia dla pieszych; - budowa dodatkowego pasa w ciągu DK8 dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Zajęczą w kierunku miasta;

- wyposażenie skrzyżowania w elementy BRD – bariery energochłonne , balustrady;

- budowa oświetlenia skrzyżowania oraz budowa kanału technologicznego.

Wartość podpisanego aneksu z Wykonawcą oszacowano na kwotę: ok. 5,2 mln brutto.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji na stronie GDDKiA,

Data dodania artykułu: 2018-07-31
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u