SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mińsk Mazowiecki: apel z okazji powiatowych Obchodów Święta Policji
W piątek, 27 lipca br., na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, odbyły się się powiatowe obchody Święta Policji w 99. rocznicę jej powołania. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w intencji policjantów w czwartek, w kościele p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Wólce Mińskiej, przez księdza kapelana Jerzego Daneckiego.

Punktualnie o godz. 10:00 na dziedzińcu mińskiej komendy, złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji inspektorowi Sławomirowi Rogowskiemu rozpoczęły się powiatowe obchody 99. rocznicy powołania Polskiej Policji. Wśród przybyłych na uroczystości byli: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, Sędzia Trybunału Stanu Andrzej Kojro, władze państwowe, miejskie i gminne. Przybyli również przedstawiciele prokuratury oraz zaprzyjaźnione służby mundurowe m.in. wojsko, żandarmeria, straż leśna, przedstawiciel Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ważnym elementem była obecność uczniów z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, z klasy o profilu policyjnym.

Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu i podniesienia flagi państwowej, głos zabrał Komendant Rogowski, który przywitał przybyłych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zwrócił swoja uwagę na wzorowa współpracę z lokalnymi samorządami. W przemówieniu podziękował za dotychczasową służbę oraz złożył życzenia wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym policji. Dużą uwagę zwrócił na rodziny funkcjonariuszy, które dzielnie wspierają funkcjonariuszy w ich trudnej służbie. Za ten trud i wsparcie serdecznie podziękował.

Następnym elementem dzisiejszego święta były odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Pięciu policjantów mińskiej komendy zostało odznaczonych medalami „Za długoletnią służbę”. Jeden policjant odznaczony został odznaką „Zasłużony Policjant”. Brązową odznakę z rak I Wicewojewody Mazowieckiego i Komendanta Powiatowego Policji inspektora Rogowskiego odebrał aspirant sztabowy Zbigniew Kołak. W tym roku 90 funkcjonariuszy z terenu powiatu mińskiego awansowało na kolejne stopnie w korpusach bądź przeszło do korpusu wyżej.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, przedstawiciele biur poselskich z terenu powiatu mińskiego, sędzia Trybunału Stanu Andrzej Kojro, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej o/ Mińsk Maz. Józef Jedynak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Małgorzata Wachowicz. List z życzeniami skierował do obecnych Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który odczytał komendant Rogowski.

Na przybyłych na dzisiejsze święto czekały atrakcje w postaci stoiska profilaktycznego, stoiska wydziału realizacji Komendy Stołecznej Policji czy pawilon Żandarmerii Wojskowej. Można było zobaczyć sprzęt i wyposażenie służbowe poszczególnych formacji.

Data dodania artykułu: 2018-08-02
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u