SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Cenne spotkanie z holenderskimi sędziam
Praktyka sądowa oraz rozwiązania holenderskiej procedury karnej były tematem wizyty studyjnej w Hadze przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości – grupy delegowanych sędziów i prokuratora.

Informacje przekazane przez stronę holenderską dotyczyły przede wszystkim instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski. Nakaz ten rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.

Uczestnicy spotkania zapoznali się też ze stosowaną w Holandii praktyką umożliwiającą zakończenie około połowy spraw karnych mniejszej wagi już przed rozprawą. Jednym z tematów był również sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego przez oskarżycieli publicznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali sędziowie Urszula Szafrańska, Małgorzaty Makarska i Sebastian Krawczyk, asystent sędziego Katarzyna Wujec oraz prokurator Jan Wiśniewski. Wśród przedstawicieli holenderskiego wymiaru sprawiedliwości byli m.in. sędzia Sądu Apelacyjnego w Den Bosch - Annemarie Smit oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Hadze - Anje van Delden-Brouwer.

Trzydniowe spotkanie (6-8 sierpnia 2018 r.) służyło zebraniu cennych doświadczeń, które zostaną wykorzystane w pracach zespołu zajmującego się w Ministerstwie Sprawiedliwości problematyką postępowania karnego. Zespół ten działa pod kierownictwem Podsekretarza Stanu Marcina Warchoła.

Data dodania artykułu: 2018-08-09
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwości
stat4u