SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Perzów i Pleszew z umowami na realizację inwestycji drogowych
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w gminach Perzów i Pleszew. Samorządy podpisały umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych.

Dzięki rządowej dotacji gmina Perzów zrealizuje zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów". Droga połączona jest skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 5581P, łączącą Gminę Perzów z Gminą Namysłów (woj. opolskie) i jest najbardziej eksploatowanym węzłem komunikacyjnym w miejscowości Trębaczów, ze względu na dojazd do Zespołu Szkół w Trębaczowie, osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjno-usługowych oraz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na jej końcu. Pomoc rządu Mateusza Morawieckiego na realizację zadania w ramach "Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" wynosi 202 059 złotych.

Także Pleszew podpisało dziś dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy ulicy Glinki. Suma dotacji wynosi 954 908 złotych. Obecnie nawierzchnia ulicy Glinki jest nierówna i posiada liczne nierówności i ubytki. Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym, do którego przylega chodnik. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, niestety złe spadki powodują zaleganie wody częściowo na powierzchni jezdni.

Druga umowa, zawarta w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019", dotyczy rozbudowy drogi gminnej w Lenartowicach, w ciągu ulicy Parkowej. Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do 6 metrów, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, budową chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz nowego oznakowania. Wsparcie rządu na realizację zadania wynosi 2 652 720 złotych.

Data dodania artykułu: 2018-08-12
Autor artykułu: Wielkopolski UW/ Mateusz Czaplicki
stat4u