SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Minęło 99 lat od wybuchu I Powstania Śląskiego
99 lat temu, w sierpniu 1919 roku, wybuchł pierwszy z trzech zrywów ludności Górnego Śląska, którego dowódcą był działacz społeczny z regionu Alfons Zgrzebniok. Aby uczcić rocznicę tego ważnego wydarzenia, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wraz z marszałkiem województwa Wojciechem Saługą, wiceprezydentem Katowic Mariuszem Skibą oraz radną wojewódzką Urszulą Koszutską złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Pomimo klęski I Powstania Śląskiego, noc z 16 na 17 sierpnia 1919 r. na stałe zapisała się na kartach historii oraz w pamięci mieszkańców regionu. Zryw ten stał się bowiem symbolem zjednoczenia i dążenia Ślązaków do powrotu do Polski.

Wybuch powstania był konsekwencją pogarszającej się pozycji ludności polskiej na Górnym Śląsku. Niełatwa była też sytuacja gospodarcza w regionie – pracę przerwało bowiem 40 kopalń, a ich pracownicy nie otrzymywali pensji, co zaowocowało rozpoczęciem strajku generalnego. Bezpośrednią przyczyną zrywu były wydarzenia z 15 sierpnia, kiedy to niemieccy żołnierze otworzyli ogień do protestujących w kopalni „Mysłowice” górników, domagających się wypłacenia zaległych płac. W wyniku starć zginęło siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec.

Pierwsze powstańcze strzały padły 17 sierpnia około godziny 1 w okolicy powiatu pszczyńskiego, a następnie walki objęły m.in. powiat rybnicki, katowicki, bytomski i lubliniecki. Pomimo początkowych sukcesów, w wyniku kontrofensywy niemieckiej powstańcy zmuszeni byli się jednak wycofać i 24 sierpnia dowódcy zrywu wydali rozkaz o zakończeniu I Powstania Śląskiego. Choć jego skutkiem było nasilenie się represji w stosunku do polskiej społeczności, to bohaterska walka powstańców odbiła się szerokim echem na arenie międzynarodowej, co wymusiło na stronie niemieckiej ogłoszenie amnestii dla uczestników powstania, a sam zryw dał podwaliny pod dwa kolejne powstania, których celem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

2019 Rokiem Powstań Śląskich

Przy okazji rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego warto wspomnieć, że uchwałą z 20 lipca br. Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Jak czytamy w uchwale: „Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała (…) Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym.” Jednym z inicjatorów uchwały był poseł z województwa śląskiego Czesław Sobierajski.

Data dodania artykułu: 2018-08-18
Autor artykułu: Śląski UWstat4u