SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Byczynie zamieszkają kolejni repatrianci
Kolejni Rodacy ze Wschodu już za moment na stale zamieszkają na Opolszczyźnie. A konkretniej w gminie Byczyna – informuje Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

W miniony wtorek wicewojewoda opolski podpisała z władzami gminy porozumienia na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na remont dwóch lokali mieszkalnych, w których osiedlą się dwie rodziny z Kazachstanu.

Od 2001 r. na Opolszczyźnie osiedliło się już ponad 300 repatriantów. Ponad trzydzieści z nich stanowią rodziny polskiego pochodzenia, zamieszkujące w Byczynie. Bo to właśnie w tej gminie repatriantów jest najwięcej.

A to w głównej mierze zasługa zmian w przepisach. Nowelizacja ustawy o repatriacji przygotowana przez Rząd RP, ma na celu ułatwienie powrotu i osiedlenia się w Polsce osób polskiego pochodzenia. - Na realizację zadań, związanych z repatriacją w roku 2017 r. minister finansów przyznał wojewodzie opolskiemu niemal 185 tysięcy złotych, natomiast na pierwsze półrocze tego roku kwota ta wynosi już prawie 814 tysięcy, z czego 300 tysięcy trafiło do Byczyny – podkreśla Violetta Porowska, wicewojewoda. Nowelizacja ustawy pozwoliła nie tylko wydatkować pieniądze na adaptacje mieszkań dla repatriantów ale i ułatwiła aktywizację zawodową nowych obywateli. Każdy repatriant pojawiający się na opolskim rynku może liczyć na jednorazową pomoc finansową w wysokości około 12 tysięcy złotych na start.

Podpisane w tym tygodniu porozumienia pomiędzy wojewodą, a władzami gminy Byczyna gwarantują dostosowanie i wyposażenie lokali mieszkalnych dla dwóch rodzin polskiego pochodzenia, zaproszonych przez gminę do osiedlenia się, w ramach procedury repatriacyjnej.

Jak zauważa wicewojewoda, nowe rodziny osiedlą się w I półroczu 2019 r.

Data dodania artykułu: 2018-08-18
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u