SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pieniądze na szkolne remonty w Rybnie
Kolejne środki z rezerwy wojewody warmińsko-mazurskiego zostały przekazane gminie Rybno. Kurator Oświaty Marek Nowacki i wójt Tomasz Węgrzynowski podpisali w obecności Artura Chojeckiego umowy na przebudowę biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie i przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach.

Wojewoda Artur Chojecki z własnej rezerwy budżetowej, decyzją Nr FK 124/2018 z dnia 29 maja 2018 r., przeznaczył na te zadania sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych. Wkład finansowy Gminy Rybno na obie inwestycje wyniósł dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. W szkole w Rybnie zostaną przebudowane pomieszczenia biblioteki z przeznaczeniem na cztery pomieszczenia dydaktyczne (dwie sale dla klas VII oraz dwie sale dla klas VIII). Wyremontowana zostanie również sala komputerowa oraz zaplecza i sanitariaty. W Koszelewach, dzięki przebudowie powstanie oddział przedszkolny, dwie sale dydaktyczne, WC dla dzieci, szatnia oraz wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem.

Jak twierdzi wójt Tomasz Wegrzynowski, unowocześnienie obiektów w znacznym stopniu poprawi komfort pracy, nauki i integracji uczniów obu szkolnych placówek.

Data dodania artykułu: 2018-08-24
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u