SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Projekt prof. SGGW Magdaleny Król doceniony przez Europejską Radę ds. Badań (ERC)
Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW w 2016 r. otrzymała prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) o wartości ponad 1,4 mln euro na badania nad nowotworami. Projekt prof. Król został wybrany jako jeden z najciekawszych projektów badawczych w tym dziesięcioleciu.

Dzięki uzyskanej dotacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW powstało laboratorium Król Lab. Pracujący w nim zespół naukowców przez pięć lat będzie prowadził projekt badawczy mający na celu wyjaśnienie zjawiska biologicznego odkrytego przez prof. Magdalenę Król. Dzięki wieloletniej pracy naukowej związanej z badaniem nowotworów profesor odkryła, że pewne komórki układu immunologicznego przekazują komórkom nowotworowym specyficzną grupę białek. Ten mechanizm prawdopodobnie może zostać wykorzystany w praktyce onkologicznej do precyzyjnego dostarczania leków niszczących nowotwór, bezpośrednio do guza.

O przyznaniu grantu ERC decyduje grono wybitnych naukowców. Statystycznie aż 20% wyróżnionych w ten sposób projektów badawczych doprowadziło do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50% przyczyniły się do znacznego postępu.

Dorobek naukowy prof. Magdaleny Król był już wcześniej wielokrotnie doceniany. Badaczka jest mi.in. laureatką nagrody naukowej tygodnika „Polityka" (2013) oraz zwyciężczynią plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii nauka (2014).

Data dodania artykułu: 2018-08-24
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzW/SGGW
stat4u