SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 11 milionów złotych na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza
Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości do strażaków ochotników z 300 gmin i miast województwa mazowieckiego trafią defibrylatory oraz najnowocześniejsze zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia. W Ministerstwie Sprawiedliwości podpisane zostały umowy z samorządami na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych - w sumie około 2 tys. zastępów - w sprzęt ratowniczy o wartości 11,4 miliona złotych.

- Po raz pierwszy w historii tak wielkie środki są kierowane do tych jednostek. Dziękujemy strażakom ochotnikom za to, że ratują życie i zdrowie ludzi. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa i czynią to dobrowolnie. Ale słowo „dziękuję” nie wystarczy. Trzeba wspierać te jednostki – podkreślił Sekretarz Stanu Michał Wójcik.

Niezbędny sprzęt

W dzisiejszej (30 sierpnia 2018 r.) uroczystości podpisania umów wzięli również udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a także samorządowcy i strażacy.

- Jednostki OSP często jako pierwsze są na miejscu wypadków. Potrzebują nowoczesnego wyposażenia, by skutecznie nieść pomoc poszkodowanym. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, taki sprzęt otrzymują. To przykład świetnej współpracy w rządzie, który traktuje państwo jako jedną wielką całość – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

- Ten sprzęt jest niezbędny do udzielenia profesjonalnej pomocy. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały tak wielkie wzmocnienie – dodał gen. brygadier Leszek Suski.

Sprawna współpraca

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwala wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej pomagają w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. Biorą też udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca usprawnia realizację programu i zapewnia dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków ochotników.

100 mln zł w całej Polsce

Program obejmuje całą Polskę. Nabory wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników przeprowadzone zostały już w 15 województwach. Ostatni nabór – dla woj. lubuskiego – ruszy 3 września 2018 r.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Pomoc dla ofiar wypadków

Spowodowanie wypadku, w którym inna osoba jest ranna, to przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Osoby pokrzywdzone tymi przestępstwami często przez wiele lat borykają się nie tylko z prowadzonymi postępowaniami, ale również z koniecznością uzyskania pomocy. Istotne jest, aby pomoc dotarła do nich najwcześniej jak to możliwe. Dlatego Minister Sprawiedliwości postanowił objąć wsparciem Ochotnicze Straże Pożarne, które jako pierwsze niosą pomoc ofiarom wypadków.

Wsparcie dla pokrzywdzonych

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym. Tak aby rzeczywista pomoc docierała do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Data dodania artykułu: 2018-08-31
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwości
stat4u