SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obchody 38.rocznicy Sierpnia 80
Podpisanie Porozumień sierpniowych i powstanie NSZZ „Solidarność to kamienie milowe polskiej historii. Mija 38 lat od wydarzeń, które stały się początkiem demokratycznych przemian. W rocznicowych uroczystościach udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, związkowcy z Solidarności i mieszkańcy Gdańska. - Podpisanie Porozumień Sierpniowych było zwycięstwem jedności i woli walki - powiedział szef rządu.

- Pamięć o Solidarności, o tamtych czasach, jest cały czas żywa, mimo że różnimy się, co do oceny transformacji tego, co stało się po 1989 r.. – zaznaczył premier.

Uroczystości odbywały się w historycznej Sali BHP i pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożono kwiaty. O godzinie 15 rozpoczęła się msza św. w bazylice św. Brygidy , koncelebrowana przez abp Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Protesty wybuchły latem 1980 r. i były reakcją na pogarszającą się sytuację społeczną i braki w zaopatrzeniu w produkty żywnościowe. 14 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się strajk, który był preludium do zmian w PRL i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Spisano 21 postulatów. Pierwszy brzmiał: „Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych”. Domagano się także zrealizowania postulatów ekonomicznych i socjalnych. Przełom dla Polski przyniósł rok 1989. Europa podzielona „żelazną kurtyną” przestała istnieć.

Data dodania artykułu: 2018-09-01
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u