SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Praca kuratorów sądowych tematem spotkania z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem
Kuratela sądowa jest nieodłącznym elementem wymiaru sprawiedliwości o decydującym wpływie na obraz wykonywania orzeczeń sądowych w Polsce. Stoimy w przededniu znaczących zmian legislacyjnych, które mają służyć poprawie funkcjonowania tej służby – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Wiceminister wziął udział w naradzie z kuratorami okręgowymi, wynikającej z nadzorczej funkcji Ministerstwa Sprawiedliwości nad ich pracą. Wyraził uznanie wobec codziennego zaangażowania kuratorów sądowych. Zwrócił zwłaszcza uwagę na kwestię ich bezpieczeństwa. Podkreślił potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących działania kurateli sądowej.

- To spotkanie ma szczególne znaczenie zarówno dla kuratorów okręgowych jak i przedstawicieli resortu sprawiedliwości. Stanowi doskonałą okazję do bezpośredniej wymiany poglądów i opinii na temat funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w Polsce – mówił dr Rafał Reiwer zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podkreślił też znaczenie budowania właściwego wizerunku zawodu kuratora sądowego jako funkcjonariusza publicznego.

Coroczna narada z kuratorami okręgowymi toczyła się od 17 do 19 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Data dodania artykułu: 2018-09-21
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwości
stat4u