SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,SZTANDAR DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLBUSZOWEJ
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystości przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej

Uroczystości, która odbyła się 20 września w w Kolbuszowej poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Następnie uczestnicy przeszli na kolbuszowski Rynek, gdzie nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w uznaniu za trud codziennej służby. Sztandar został nadany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zaproszonych gości powitał komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, który w swoim przemówieniu przypomniał wydarzenia sprzed stu lat, gdy powołano do życia Policję Państwową, która miała spełniać ważną funkcję jednoczącą całe państwo. Mimo trudności i skromnych środków, skuteczne chroniła ład i porządek odradzającego się państwa. – Współczesna Polska Policja nawiązuje do etosu Policji Państwowej – do służby państwu i społeczeństwu. Sztandar, który dziś zostanie wręczony miejscowej Policji jest symbolem najwyższych wartości, tradycji oraz honoru i męstwa. Jest wielką nobilitacją, ale i zobowiązaniem do dalszej wytężonej służby” – podkreślił insp. Moskwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru zostały wbite gwoździe honorowej. Ks. bp. Jan Wątroba dokonał jego poświęcenia. Następnie nadinsp. Andrzej Szymczyk, I zastępca komendanta głównego Policji przekazał sztandar insp. Stanisławowi Babuli, komendantowi powiatowemu Policji w Kolbuszowej, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru.

– Dzisiejsza uroczystość ma szczególne znaczenie. Otrzymujecie sztandar, będący nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale przede wszystkim stanowi on uhonorowanie Waszej dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz ochrony bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego. To dowód uznania i wdzięczności, którym lokalna społeczność pragnie podziękować za Waszą postawę, będącą wzorem rzetelności oraz szlachetnego działania – zaznaczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przekazując najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w związku z ważnym dla policjantów wydarzeniem.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na podstawie informacji KWP w Rzeszowie.

Data dodania artykułu: 2018-09-24
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u