SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia państwowe w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, na rzecz rozwoju dziennikarstwa radiowego, sportu, ochrony przeciwpożarowej, za zasługi dla kultury polskiej oraz w pracy zawodowej, zostało uhonorowanych w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia państwowe wręczył wyróżnionym, w imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk, który pogratulował wszystkim odznaczonym i podziękował za przybycie.

Wśród przyznanych dzisiaj odznaczeń znalazły się Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Sportu”.

Uroczystość, która rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego, uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

***

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; ochrony zdrowia ludności;

poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;

profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;

kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;

wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;

wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;

rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;

rozwoju farmacji szpitalnej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Sportu” może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu, wspieranie sportu.

Odznaka danego stopnia może być przyznana tylko raz. Odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie. Odznaka nadawana jest przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Data dodania artykułu: 2018-09-27
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u