SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
W auli K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Agnieszka Lenartowicz – Łysik odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W słowach skierowanych do całej społeczności akademickiej Prezydent RP podkreślił wartość nadchodzących przemian w funkcjonowaniu Uczelni.

Konstytucja dla nauki wyznacza nowe ramy działalności uczelni, nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej. Obecnie otwarcie różnych dróg awansu naukowego powinno umożliwić lepsze wykorzystanie kompetencji badaczy, w tym też powracających zza granicy, oraz ułatwić wykorzystanie ich doświadczeń w dydaktyce akademickiej. (…) Chciałbym, aby nowa ustawa stała się ważnym impulsem do rozwoju badań i elementem budowy nowoczesnego państwa polskiego, bo w tym celu ma służyć, ale każda zmiana systemowa niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego wdrażanie reformy musi być uważnie monitorowane.

Wojewoda Jarosław Wieczorek w swym przemówieniu nawiązał do roli wzrostu innowacyjności studiów w dbaniu o bezpieczeństwo i stabilność młodego pokolenia, wkraczającego na rynek pracy i znaczenia tego w kształtowaniu polskiej gospodarki. - Rozpoczynając 51. rok akademicki Uniwersytetu Śląskiego warto przede wszystkim powiedzieć o trzech rzeczach; na początku pogratulować wszystkim tutaj siedzącym rektorom, wszystkim państwu obecnym, za ten wkład w polską edukację, dydaktykę, ale również w badania i rozwój. (…) widać rozwój Uniwersytetu Śląskiego, wzrost patentów, wzrost innowacyjności, transformację Uniwersytetu Śląskiego na potrzeby polskiej i światowej gospodarki - mówił wojewoda.

- To jest bardzo ważne, żeby w czasie reformy systemu edukacji dostosować się do realiów rynkowych, do potrzeb tego młodego pokolenia. (…) Jeszcze raz serdecznie gratuluję, (…) również wszystkim dzisiaj uhonorowanym i życzę Państwu, aby ten rok akademicki upłynął w takim poczuciu wzajemnego zrozumienia, szacunku, akceptacji, dobrego dialogu, który mam nadzieję przyczyni się również do poprawy gospodarki Polski – dodał wojewoda.

W trakcie uroczystości nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego złożyli ślubowanie akademickie i otrzymali indeksy. Wręczona została również nagroda „Pro Scientia et Arte” honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane dwóm laureatom: badaczowi reprezentującemu nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne – nagrodę w tym zakresie otrzymała prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także uczonemu reprezentującemu kierunki humanistyczne i artystyczne – nagroda wręczona została prof. zw. Krzysztofowi Zanussiemu z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Zaszczytny tytuł Profesora Honorowego UŚ został nadany przedstawicielom społeczności akademickiej - prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi z Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi oraz prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Wykład inauguracyjny o tematyce „Prawda w czasach post – prawdy, wiara w czasach niewiary” wygłosił profesor Krzysztof Zanussi.

Kilka dni temu, 26 września, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk podpisali umowę partnerską dotyczącą projektu pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, ze środków Funduszu Azylu, Integracji i Migracji. Więcej informacji o tym pod linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/dla-cudzoziemcow

Data dodania artykułu: 2018-10-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u