SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Środki na renowację kościoła Mariackiego w Stargardzie
Ponad 17,5 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie renowacji kościoła Mariackiego w Stargardzie. Informację o dotacji przekazali dziś podczas wizyty w Stargardzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W konferencji prasowej udział wziął także ks. kan. dr Janusz Posadzy – proboszcz parafii, oraz posłowie Michał Jach, Artur Szałabawka, Krzysztof Zaremba oraz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i wojewoda Tomasz Hinc.

- Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które zatwierdziłem w poniedziałek zagwarantowały 17,59 mln zł na renowacje stargardzkiego kościoła – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. - Kościół przez lata ulegał degradacji ze względu na brak odpowiedniej izolacji ścian, dachu i okien. Warto dodać, że we wnętrzu obiektu znajdują się liczne zdobienia - freski, które wymagają odtworzenia i konserwacji – dodał minister Kwieciński.

- Dla wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego i Polski to niezwykle cenny zabytek – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. - Rolą państwa jest dbać o takie perły. Dziękuję ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, że znalazł środki na renowację tej wspaniałej gotyckiej świątyni. Wkład w tę decyzję miał też wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński – dodał minister Brudziński.

Kościół w Stargardzie to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego i jedna z najznakomitszych świątyń gotyckich w zlewisku Morza Bałtyckiego, oddziałująca na region. Projekt jest zabytkiem o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, istotnych dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekt jest wpisany na Listę Pomników historii Prezydenta RP.

Na terenie województwa wsparcie w ramach POIiŚ uzyskały także 4 projekty z sektora kultury (37 mln PLN ze środków UE). Są to m.in. inwestycje dotyczące renowacji i zachowania zabytków (Zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego i wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa poprzez zachowanie sakralnej zabytkowej infrastruktury drewnianej, Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie).

Data dodania artykułu: 2018-10-20
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u