SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zasłużeni uhonorowani w Katowicach
Wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk był dzisiaj gospodarzem ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych, która odbyła się w Westybulu Urzędu. Uhonorowanych zostało kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy zawodowej czy na rzecz rozwoju nauki i kultury. Odznaczenia i medale zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykonania hymnu państwowego przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, po czym głos zabrał wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk, który pogratulował odznaczanym. – Życzę wszystkim, bez wyjątku, samych sukcesów i przede wszystkim spełnienia zawodowego, a także spełnienia w życiu osobistym – dodał.

Następnie odbyła się dekoracja złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi – przyznanymi dzisiaj za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, rozwoju nauki, kultury polskiej, turystki krajoznawczej, a także w uznaniu dla trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych oraz działalności społecznej i duszpasterskiej.

Kolejno złotymi i srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali pracownicy: Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ZRG w Rybniku, Domu Kultury w Częstochowie, spółdzielni mieszkaniowych w Piekarach Śląskich i Chorzowie, Urzędu Miasta w Skoczowie, Muzeum Historii w Katowicach, Tauron Dystrybucji w Częstochowie i Bielsku-Białej oraz Elektrometalu w Cieszynie.

Medal za Długoletnią Służbą stanowi nagrodę za wzorowe i wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Podczas ceremonii wicewojewoda Kołodziejczyk wręczył także medale „Pro Patria”, „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” oraz odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Warto dodać, że Medal „Pro Patria” nadawany jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje również Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Data dodania artykułu: 2018-10-24
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u